Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym sklep.maluchtravel.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwaną dalej Nabywcą.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego sklep.maluchtravel.pl jest właściciel sklepu Bogucka Agata.

Ceny towarów i sposób zamawiania

1. Wszystkie ceny towarów w naszym sklepie są cenami  brutto i zawierają podatek VAT.
2. Zamówienia mogą Państwo składać za pośrednictwem stron internetowych sklepu sklep.maluchtravel.pl, telefonicznie lub e-mailem.
3. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo e-mail z treścią zamówienia. Proszę sprawdzić poprawność zamówienia i w razie ewentualnych błędów proszę o sprostowanie e-mailem.
4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie lub braku możliwości dostarczenia w dogodnym dla Państwa terminie, konsultant zaproponuje Państwu dostarczenie innego towaru o podobnych cechach. Mają Państwo w takim wypadku prawo odmówić kupna zastępczego towaru.

Zmiany oraz anulowanie zamówienia

Zmiana oraz anulowanie zamówienia przez Kupującego, może nastąpić telefonicznie, mailem lub poprzez strony sklep.maluchtravel.pl.
W przypadku zamówienia płatnego przelewem, maksymalny termin oczekiwania na wpłatę ze strony Klienta to 5 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane. 
W przypadku odbioru osobistego z płatnością przy odbiorze, brak kontaktu w celu umówienia się w terminie 5 dni roboczych skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

Potwierdzenie zakupu

Zawarcie transakcji potwierdzone jest dowodem zakupu w formie paragonu lub faktury. Podczas otwierania przesyłki należy  upewnić się, że takie potwierdzenie zostało dołączone.

Oferty Promocyjne

1. Na stronach Sklepu Internetowego sklep.maluchtravel.pl mogą znajdować się informacje o ofertach promocyjnych (zwanych dalej „Promocjami”).
Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego sklep.maluchtravel.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, obsługa sklepu poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

Warunki dostawy

1. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej jak również możliwy jest odbiór osobisty - po wcześniejszym ustaleniu terminu.
2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu jest zależny od zakupionego towaru i podany jest w karcie produktu. Czas realizacji liczony jest w dniach roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia,
tj.:
a) potwierdzenia przez sklep.maluchtravel.pl obecności towaru na magazynie
b) od momentu wpływu środków na nasze konto - w przypadku zamówień płatnych przelewem, lub umówienia się na odbiór w przypadku odbioru osobistego.
3. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi z reguły od 1 do 2 dni roboczych. 
4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, termin dostawy może ulec zmianie. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail, w celu uzgodnienia z Państwem dalszych szczegółów dostawy.

Forma wysyłki

Przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej
Przesyłka kurierska po uprzedniej wpłacie na koto - 18 zł paczka do 10 kg bez względu na zamówioną ilość.
Przesyłka kurierska za pobraniem - 28 zł paczka do 10 kg bez względu na zamówioną ilość.
Koszt zapakowania wliczony jest w cenę towarów.
Wysyłka za pobraniem - realizowana wyłącznie w stosunku do klientów mieszkających w Polsce.
Przedpłata na konto - winna być dokonana w przeciągu 4 dni od potwierdzenia dostępności towaru przez pracownika naszego sklepu. Nie należy dokonywać wpłaty przed potwierdzeniem dostępności towaru. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko nr zamówienia oraz zakupiony przedmiot. Towar zostanie dostarczony do Państwa po stwierdzeniu wpływu środków za zamówiony towar i ewentualne koszty przesyłki. Dane do wpłaty:

MaluchTravel Bogucka Agata
ul. Wojrowicka 18/2, 54-434 Wrocław
ING 54 1050 1575 1000 0092 6309 4089

Zwrot towaru

a) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: MaluchTravel, ul. Wojrowicka 18/2,54-434 Wrocław lub na adres e-mail: info@maluchtravel.pl.
b) wszystkie zwroty należy wysyłać na adres:
MaluchTravel Bogucka Agata
Ul. Wojrowicka 18/2
54-434 Wrocław
c) Paczki za pobraniem nie będą odbierane!
d) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
e)  Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Reklamacje i dochodzenie roszczeń

1. W chwili odbioru towaru od kuriera kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, należy spisać protokół reklamacyjny w obecności spedytora oraz jak najszybciej skontaktować się z naszym sklepem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.
2. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu sklep.maluchtravel.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją na wady ukryte. Reklamacje z tytułu gwarancji będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta, do przesyłki dołączona jest karta gwarancyjna. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt  drogą elektroniczną mailem w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Koszty transportu w przypadku uzasadnionych reklamacji pokrywa sprzedający bądź serwis producenta. Reklamacje załatwiane są systemem door to door.
3. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu oraz karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta.
4.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.
5.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@maluchtravel.pl 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest Agata Bogucka zamieszkała przy ul. Wojrowickiej 18/2 we Wrocławiu, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MaluchTravel Bogucka Agata z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojrowickiej 18/2, 54-434 Wrocław, NIP: 894-285-50-88.

Dane osobowe są przetwarzane w celu składania i realizacji Zamówienia, wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu oraz w celu przetwarzania ich w zbiorze danych klientów Maluchtravel.pl.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO) niemniej odmowa ich podania może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@maluchtravel.pl.

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin
2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
3. Wszelkie informacje na temat oferty internetowego sklepu sklep.maluchtravel.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep sklep.maluchtravel.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.